Archive for the ‘നര്‍മ്മം’ Category

ജപ്പാനും സുനാമിയും പത്ര താളുകള്‍ മുഴുവന്‍ നിറയുമ്പോള്‍ ,കൌമുദി പ്രസിദ്ധികരിച്ച ഒരു വാര്‍ത്തയാണ് ഇവിടെ വിഷയം .
Exclusive പട്ടികയില്‍ പെടുത്താവുന്ന ഈ വാര്‍ത്ത‍ സുനാമിയില്‍ മുങ്ങി പൊക്കാതെ പ്രസിധികരികാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമങ്ങളില്‍ കൌമുദിക്ക് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ .

പണ്ട് പരിക്ഷിത് രാജാവിന്‌ പുഴു രൂപത്തില്‍ ആയിരുനെങ്കില്‍ ഇവിടെ കാലന്‍ silicon രൂപത്തിലാണ് പണി കൊടുത്തത് ,അതും ഒരു മിണ്ടാപ്രാണിക്ക് .
എല്ലാവര്ക്കും ഇതൊരു പാഠമാകട്ടെ ..സുക്ഷിച്ചാല്‍ ദുഖികേണ്ട…. 😛

ജാലകം

Stumbled upon this wonderful piece of writing by Chris Nula .Quite a sarcastic and thought provoking last day farewell mail.Couldnt help sharing with you folks..!!!..

We might all share the same feelings as the author while penning down our last day mail at office but would often always end up writing loads of sh** ,infinitely away from reality .A total injustice to our own conscience..Meanwhile, i am also preparing to do the same injustice in a couple of days time. Forgive 😦

Dear Colleagues,

As many of you probably know, today is my last day. But before I leave, I wanted to take this opportunity to let you know what a great and distinct pleasure it has been to type “Today is my last day.”

For nearly as long as I’ve worked here, I’ve hoped that I might one day leave this company. And now that this dream has become a reality, please know that I could not have reached this goal without your unending lack of support. Words cannot express my gratitude for the words of gratitude you did not express.

I would especially like to thank all of my managers: in an age where miscommunication is all too common, you consistently impressed and inspired me with the sheer magnitude of your misinformation. It takes a strong man to admit his mistake – it takes a stronger man to attribute his mistake to me.

Over the past three years, you have taught me more than I could ever ask for and, in most cases, ever did ask for. I have been fortunate enough to work with some absolutely interchangeable supervisors on a wide variety of seemingly identical projects – an invaluable lesson in overcoming daily tedium in overcoming daily tedium in overcoming daily tedium.

Your demands were high and your patience short, but I take great solace knowing that my work was, as stated on my annual review, “mostly satisfactory.” That is the type of praise that sends a man home happy after even a 10 hour day, smiling his way through half a bottle of mostly satisfactory scotch.

And to most of my peers: even though we barely acknowledged each other within these office walls, I hope that in the future, should we pass on the street, you will regard me the same way as I regard you: sans eye contact.

But to those few souls with whom I’ve actually interacted, here are my personalized notes of farewell:

To Rudy: I will always remember sharing lunch with you, despite having clearly labeled it with my name.

To Steven: I will miss detecting your flatulence as much as you will clearly miss walking past my cubicle to deliver it.

To Eileen: Best wishes on your ongoing campaign to popularize these “email forwards.” I sincerely hope you receive that weekend full of good luck, that hug from an old friend, and that baby for your dusty womb.

To Felix: I left a new wristwatch on your desk. It is so that you might be able to still tell time even without your hourly phone call to let me know the copier is jammed. (Call Steven – he’ll come by.)

And finally, to Kat: you were right – I tested positive. We’ll talk later.

So, in parting, if I could pass on any word of advice to the individual who will soon be filling my position, it would be to cherish this experience like a sponge and soak it up like a good woman, because a job opportunity like this comes along only once in a lifetime.

Meaning: if I had to work here again in this lifetime, I would sooner kill myself.

Very truly yours,

******

ആദ്യം ചരിത്രം തിരുത്തികുറിച്ച ആല്‍ബം,പിന്നെ വായനകാരെ കണീര്‍ അണിയിച്ച് ഇന്റര്‍വ്യൂ .ഇപ്പോള്‍ ഇതാ നമ്മുടെ വിജ്ഞാനം(ക്ഷമയും ..:-)) അളക്കാന്‍ ഒരു സിലസില ക്വിസ് .ചില ഫോര്‍വേഡ് വിരുതന്മാര്‍ ആണ് ഈ പുതിയ ഉദ്യമത്തിന് പിന്നില്‍ എന്ന് തീര്‍ച്ച .ഫോര്‍വേഡ് ചെയ്തു തന്ന പ്രിയ സുഹുര്തിനെ ഓര്‍ത്തുകൊണ്ട്‌ വായനക്കാര്‍ക് ഞാന്‍ സമര്‍പിക്കുന്നു.സില്സ്സില എന്ന മലയാളം ആല്‍ബം(അങ്ങനെ പറയാമെങ്കില്‍..) മലയാള ഭാഷയില്‍ തന്നെ ഒരു നാഴികകല്ലാണ്.അതിന്റെ സൃഷ്ടാവായ ഹരിശങ്കര്‍ വഴി എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും ഒരു സ്വയം അവലോകനം നടത്താനുള അവസരമാണ് കൈവന്നത്.സ്വന്തം ആശയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാര സ്വതന്തൃയും എങ്ങനെ ജീവിതം തന്നെ മാറ്റി മറിക്കാം എന്ന് ഏവരെയും പഠിപ്പിച്ചു ഈ കലാകാരന്‍ .youtube- ഇല്‍ വെറും ഒരു വീഡിയോ വഴി മലയാളികളുടെ തെറിവിളിയിലുള്ള സാക്ഷരത കണ്ട് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം തന്നെ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നുപോയി .ഇപ്പോള്‍ ഇതാ രക്തസാക്ഷി ആയിമാറിയ ഹരിശങ്കരിന്റെ കദനകഥ ഇന്റര്‍വ്യൂ രൂപത്തില്‍ .


ജീവിതം മടുത്തവര്‍ക്ക് ഒരു ഓര്‍മപെടുതലായി വീണ്ടും ആ ഗാനം …..

കടപാട് :http://syaamam.blogspot.com

ഒരു വനിതാ സഖാവ് ഗര്‍ഭിണിയായി .സെക്രട്ടറി ആണ് ഉത്തരവാദി എന്ന് അവള്‍ പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര കമ്മറ്റി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. പല വാഗ്വാദങ്ങളും ഉയര്‍ന്നെങ്കിലും ഒടുവില്‍ അവള്‍ ഗര്ഭിണിയല്ലെന്നു ‘ഐകകണ്ഠേന’ തീരുമാനിച്ചു. പാര്‍ട്ടി നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചു .മുഴുവന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരും അച്ചടക്കം പാലിച്ചു അവള്‍ ഗര്ഭിണിയല്ലെന്നു ആണയിട്ടു. മാസങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ അവള്‍ പ്രസവിച്ചു. പിബിയും സിസിയും പിന്നേം കൂടി..പാര്‍ട്ടി തീരുമാനം ലംഘിച്ചതിനും പാര്‍ട്ടി നിലപാടിന് വിരുദ്ധമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചതിനും നമ്മുടെ വനിതാ സഖാവിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി..

ലാല്‍സലാം …

മനോരമയില്‍ വന്ന ഒരു വാര്‍ത്ത :